O konferencji

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uzdrowisko Kamień Pomorski mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. „ROBOTYKA I WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W REHABILITACJI”, które odbędzie się 4-6 października w Uzdrowisku Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim oraz w Hotelu Marena w Międzywodziu.

Celem organizowanego Sympozjum jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z rozwojem robotyki, wirtualnej rzeczywistości i telemedycyny we współczesnej rehabilitacji. Sympozjum będzie stanowiło okazję do przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy i możliwości w zastosowaniu nowoczesnych technologii przy udziale wielu znamienitych gości z zagranicy i z Polski.

Wciąż przybywa nowych rozwiązań, nie sposób poznać samodzielnie wszystkie rodzące się możliwości, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dialogu i wymiany doświadczeń oraz informacji chcielibyśmy położyć nacisk na współpracę różnych środowisk zajmujących się tą dynamicznie rozwijająca się dziedziną. Wyrazem chęci podjęcia takiego dialogu i współpracy jest niniejsze Sympozjum na które serdecznie pragniemy Państwa zaprosić.

Data i miejsce:

4-6 października 2018

Marena Wellness & Spa
Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie

Dr hab. n. med. Jacek Durmała

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka

Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego, WUM

Dr Bogumił Korczyński

Dyrektor Medyczny i członek Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski

Program

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM


– 4 PAŹDZIERNIKA (czwartek) 7.30–17.30

Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie „Mieszko”, ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim

– 5 PAŹDZIERNIKA (piątek) 7.45–17.00,

Miejsce: Hotel Marena Wellness & Spa, ul. Turystyczna 1 w Międzywodziu

1. Warsztat I: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu – możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej)

prowadzący: Ehab Waly i Marek Jóźwiak

godz. 8.00–16.00, obiad ok. godz. 13:00
Miejsce:
Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala do nauki chodu)

PROGRAM

2. Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu i kończyny górnej przy pomocy robotów na żywo

prowadzący: Bogumił Korczyński, Beata Tarnacka

godz. 12.00–12.45
Miejsce:
Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala z Lokomatem i duża sala ćwiczeń)

PROGRAM

17.00 Otwarcie Zjazdu, powitanie gości i uczestników
(Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko",
ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim)

17.00–17:15 ROBOTYKA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA – WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD WOJSKA – Beata Tarnacka
(Przewodniczaca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum)

17.15-17.45 Wykład inauguracyjny: Upper limb robotic assisted therapy after stroke
– Thierry Lejeune UCL, Louvaine, Belgia (25 minut)

Walne Zgromadzenie (Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji), które miało odbyć się podczas XIX Sympozjum PTReh o godzinie 8.00 zostaje odwołane i przeniesione na dzień 26.11.2018r., godz. 12.15, Lublin ul. Magnoliowa 2, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

8.30–8.50 Ręka spastyczna – zacznijmy od początku. Terapia z wykorzystaniem robota Fourier M2 – wykład firmy BardoMed (SALA DIUNA, Hotel Marena)

Sesja I 9.00–11.05. „Od biomechaniki chodu po robotykę” (SALA DIUNA, Hotel Marena)
Prowadzący: Marek Jóźwiak, Jacek Durmała

9.00–9.20 Instrumentalne metody analiza chodu – Małgorzata Syczewska
9.20–9.40 Kliniczne metody analizy chodu – Marek Jóźwiak
9.40–10.00 Biometry in rehabilitation – Ehab Waly
10.00–10.20 Chód patologiczny – klasyfikacja różnych typów chodu – Beata Łabuz-Roszak
10.20–10.30 Neuroplastyczność i podstawy elektrofizjologiczne do stosowania robotów – Piotr Tederko
10.30–10.50 Metody oraz wykorzystanie biometrii w praktyce (rodzaje urządzeń) – Technomex
10.50–11.05 Dyskusja

11.05-11.20 Przerwa kawowa

Sesja II 11.20–13.15 „Robotyka i jej wykorzystanie w terapii chodu i funkcji kończyn górnych” (SALA DIUNA, Hotel Marena)
Prowadzący: Beata Tarnacka

11.20–11.40 Where are we now in robotics neurorehabilitation of gait in children – Elena Ilieva, Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv, Bułgaria
11.40–11.50 Kilka słów o historii robotyki – Justyna Frasuńska
11.50–12.05 Rodzaje systemów robotycznych i ich zastosowanie w praktyce – Paweł Turczyn
12.05–12.20 Gait lab of the future – Jacek Dobrowiecki, Helmar Measurement System
12.20–12.40 Akwizycja analiza i diagnostyka ruchu człowieka z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości w rehabilitacji – Konrad Wojciechowski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
12.40–13.00 Wykorzystanie Erigo i Lokomatu jako urządzeń wspomagających terapię funkcjonalną pacjenta – opis przypadku – Dr Wojciech Rusek - Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center Sp. z o.o.
13.00–13.15 Dyskusja

13.15-14.45 Przerwa obiadowa (Velifiera Ristorante – sala restauracyjna w głównym budynku)

Sesja III 14.45–16.45 „Robotyka z punktu widzenia zespołu rehabilitacyjnego” (SALA DIUNA, Hotel Marena)
Prowadzący: Dominika Szalewska, Iwona Sarzyńska-Długosz

14.45–14.55 Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia lekarza: kwalifikacja do terapii robotycznej oraz problemy na jakie napotykamy – Beata Tarnacka
14.55–15.10 Kwalifikacja do robotyki osób starszych (ocena wydolności) oraz jak wpływa robotyka na układ oddechowo-krążeniowy – Dominika Szalewska
15.10–15.25 Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia fizjoterapeuty. Na jakie problemy napotyka fizjoterapeuta – Jarosław Wieczorek, Constance Care
15.25–15.40 Wpływ robotyki na funkcje psychiczne – Dorota Janikowska-Hołoweńko
15.40–15.55 Robotyka w chorobach neurologicznych u dzieci – Małgorzata Łukowicz
15.55–16.05 Skuteczność kliniczna rehabilitacji chodu wspomaganej robotami u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Anna Krzyżańska
16.05–16.20 Terapia chodu przy pomocy robotów z perspektywy pacjenta – M. Sowik, Tomasz Czerwiński
16.20–16.35 Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych dla chorych z obwodowym uszkodzeniem układu przedsionkowego – Marek Kiljański
16.35–16.45 Dyskusja

16.45-17.00 Przerwa kawowa (foyer SALI PERŁOWEJ, budynek główny, Hotel Marena)

17.00-18.00 Dyskusja panelowa pt. „Dokąd zmierza rehabilitacja w Polsce – spotkanie przy okrągłym stole” (SALA PERŁOWA, budynek główny, Hotel Marena)

Prowadzący panel: Bogumił Korczyński
Dyrektor Medyczny Uzdrowiska Kamień Pomorski – gospodarz Sympozjum
Tomasz Czerwiński, przedstawiciel pacjentów
Jacek Durmała, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (lekarz)
Marek Jóźwiak, członek Komitetu Organizacyjnego Sympozjum – organizator panelu, były Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu (lekarz)
Marek Kiljański, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (fizjoterapeuta)
Marek Krasuski, były Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, były Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej (lekarz)
Anna Dubielis, Stowarzyszenie Lekarzy Rehabilitacji (lekarz)
Piotr Majcher, Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Wice-prezes PTReh, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (lekarz)
Rafał Sapuła, Wice-prezes PTReh, stały doradca Komisji Senioralnej Sejmu RP (lekarz/fizjoterapeuta)
Dominika Szalewska, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (lekarz)
Jan Szczegielniak, Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii (fizjoterapeuta)
Beata Tarnacka, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum, Kierownik Kliniki Rehabilitacji UM w Warszawie (lekarz)
Piotr Tederko, zastępca sekretarza Zarządu ESPRM (lekarz)
Romuald Tokarski, przedstawiciel pracodawców (fizjoterapeuta)

Zbigniew Król, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
Przedstawiciele mediów

19.00 Kolacja (Velifiera Ristorante – sala restauracyjna w budynku głównym, Hotel Marena)

7.15–8.55 Śniadanie z ekspertami (SALA PERŁOWA, Hotel Marena)

7.15–7.30 Leczenie spastyczności kończyny górnej przy pomocy toksyny botulinowej – Marek Jóźwiak (Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Poznań)

7.30–7.35 Dyskusja
7.35–7.50 Alternatywne metody leczenia spastyczności – Iwona Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa)
7.50–7.55 Dyskusja
7.55–8.05 Zastosowanie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności – Medtronic
8.05–8.10 Dyskusja
8.10–8.20 Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – Tomasz Krasuski (WUM, Warszawa)
8.20–8.50 Od bólu zapalnego po neuropatyczny w schorzeniach kręgosłupa oraz innych zespołach bólowych – postępowanie farmakologiczne (kurs bezpłatny) – Beata Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie (10 minut)
8.50–8.55 Dyskusja

Sesja I 9.00–11.15 „Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość i jej zastosowanie w rehabilitacji” (SALA PERŁOWA, Hotel Marena)
Prowadzący:.Marek Krasuski, Małgorzata Łukowicz

9.00–9.25 Virtual and augmented reality in neurorehabilitation (definition and implications) – Sara Laxe, Brain Injury Unit, Guttmann Institut-Hospital for Neurorehabilitation, Barcelona, Hiszpania. Podejście wg EBM
9.25–9.45 Wykorzystanie metod komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej – Ewa Paprot
9.45–10.05 Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość w terapii zaburzeń ruchowych i czucia – Jan Szczegielniak
10.05–10.25 Ocena kliniczna systemu TELENEUROFORMA – wirtualnej neurorehabilitacji w domu pacjenta – Maryla Rakowicz
10.25–10.45 Wirtualna rzeczywistość w oczach inżyniera – Sławomir Paśko, Politechnika Warszawska
10.45–11.00 Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w telerehabilitacji – Iwona Sarzyńska-Długosz
11.00–11.15 Dyskusja

11.15–11.30 Przerwa na kawę

Sesja II 11.30–13.50 „Doświadczenia własne w rehabilitacji przy użyciu VR i robotyki” (SALA PERŁOWA, Hotel Marena)
Prowadzący: Marta Woldańska-Okońska, Rafał Sapuła

11.30–12.00 Prezentacje ośrodków, które zajmują się rehabilitację chodu przy pomocy egzoszkieletów – EKSO – Technomex; HAL – Constance Care; Re Walk – Modern-Reh
12.00–12.15 Doświadczenia Uzdrowiska Kamień Pomorski w rehabilitacji chorych na Lokomacie – Aleksandra Bakowicz, Magda Adamska
12.15–12.30 Zastosowanie wzbogaconej rzeczywistości w zaopatrzeniu protetycznym kończyny górnej – Ottobock
12.30–12.45 Diagnostyka i terapia pacjentów neurologicznych ze znacznym niedowładem z wykorzystaniem robota Luna EMG – Marcin Kliś, EgzoTech
12.45–13.05 Wirtualna i dodana rzeczywistość VR/AR w rehabilitacji pacjentów z chorobą Parkinsona –Magdalena Boczarska-Jedynak, Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
13.05–13.20 Nowe możliwości rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego – zastosowanie urządzenia iStander – Adrian Rogala, AWF Warszawa
13.20–13.30 Subordynacja pacjentów hospitalizowanych względem zaleceń personelu medycznego podczas procesu rehabilitacji – doniesienia wstępne – Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska
13.30–13.40 Zastosowanie mezoterapii w kompleksowym leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa – Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska
13.40–13.50 Dyskusja

13.55 Zakończenie i podsumowanie zjazdu

14:00–15:00 Zebranie Zarządu Głównego PTReh

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

ORGANIZATORZY

Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Leczniczej Szpitala w Katowicach – Ochojcu


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka
Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Dr Bogumił Korczyński Dyrektor Medyczny i członek Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Beata Tarnacka

Członkowie:
Marek Jóźwiak
Bogumił Korczyński
Barbara Dobies-Krześniak
Justyna Frasuńska
Paweł Turczyn
Piotr Tederko

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Jacek Durmała

Członkowie:
Jolanta Janowska-Fabianowicz
Małgorzata Łukowicz
Marek Jóźwiak
Marek Krasuski
Piotr Majcher
Wiesław Rycerski
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Jolanta Taczała
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke

Rejestracja

Opłatę należy uiścić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915


Opłata obejmuje:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie konferencji
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczka, program
Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy, kolację (piątek, 5.10.)

W ramach opłaty dla osoby towarzyszącej zapewniamy:

Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe i obiadowe


ZAKWATEROWANIE

Rekomendujemy zakwaterowanie w Hotelu Marena Wellness & Spa. Prosimy dzwonić bezpośrednio do recepcji hotelowej.
Marena Wellness & Spa
Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie
tel. (91) 381 38 93


Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie złożonej do dnia 31.07.2018 zostanie zwrócone 100% opłat.

Warsztaty

Warsztaty odbędą się 4 października na terenie Uzdrowiska Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim.


1. Warsztat I: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu – możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej)

prowadzący: prof. Ehab Waly i prof. Marek Jóźwiak

godz. 8.00–16.00, obiad ok. godz. 13:00
Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala do nauki chodu


zarejestruj się

Język wykładowy: angielski

Speakers:

Dr. Ehab Waly, PhD PT
MSc Clinical Gait Analysis – UK

Prof. Marek Jóźwiak, MD PhD
Biomechanics and Gait Laboratory Department of Pediatric Orthopedics and Rehabilitation

K. Marcinkowski
Medical University Poznan, Poland

Objectives:

1. To know basic requirements of functional walking
2. To identify primary and secondary gait deviations
3. To select proper exercises during gait training
4. To prescribe efficient orthosis matching gait deviations

Program:

8:00 – 8:45 Kinematics of gait cycle | Lecture
8.45 – 9:30 Kinetics of gait cycle | Lecture
9:30 – 10.30 Muscle activities during gait | Lecture

10.30 – 11.45 Gait analysis based on impairment focused rehabilitation | Lecture

11.45 – 13.15 Lunch + coffee break (Attention: during coffee break, from 12.00 a.m to 12.45 a.m. the workshop II. titled: Rehabilitation of walking disorders using robots (LIVE) will be presented only for participants who have paid the workshop II. fee)

13.15 – 13.45 Clinical gait analysis based on 2-D video recording | Lecture
13.45 – 14.45 Therapeutic decision making process based on gait analysis | Workshop
14.45 – 15:00 Case study (I) Child with bilateral spastic cerebral palsy | Video presentation
15:00 – 15:15 Case study (II) Cerebral palsy – botuline toxin injection | Video presentation
15:15 – 15:30 Case study (III) Adolescent with dyskinesia | Video presentation
15:30 – 15.45 Case study (IV) Patient with stroke | Video presentation
15.45 – 16.00 Case study V Cerebral palsy – rotational problems | Lecture

Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo

Prowadzący: Dr Bogumił Korczyński i Doc. Beata Tarnacka

godz. 12.00–12.45
Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala z Lokomatem i duża sala ćwiczeń


zarejestruj się

Nasi wykładowcy

Prof. Thierry Lejeune, MD PhD

Head of the Physical and Rehabilitation Medicine Department, Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussels

BIO

Dr. Ehab Waly, PhD PT

MSc Clinical Gait Analysis – UK

BIO

Prof. Elena Ilieva, MD PhD,

Department of Physical and Rehabilitation Medicine Medical University of Plovdiv, Bulgaria

BIO

Sara Laxe, MD, PhD

Brain Injury Unit, Guttmann Institut Hospital for Neurorehabilitation, Barcelona

BIO

Prof dr hab. med. Marek Jóźwiak

Kierownik Kliniki Ortopedii iTraumatologii Dziecięcej w Poznaniu Koordynator programu naukoweg

BIO

Dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska

Kierownik Pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

BIO

Pozostali wykładowcy:


Jan Szczegielniak

Marek Kiljański

Tomasz Krasuski

Beata Łabuz-Roszak

Justyna Frasuńska

Paweł Turczyn

Konrad Wojciechowski

Jarosław Wieczorek

Dorota Janikowska-Hołoweńko

Ewa Paprot

Jan Szczegielniak

Maryla Rakowicz

Sławomir Paśko

Magdalena Boczarska-Jedynak

Sylwia Krukowska

Kamil Koszela

Anna Krzyżańska

Małgorzata Łukowicz

Dominika Szalewska

Iwona Sarzyńska-Długosz

Piotr Tederko

Marta Woldańska-Okońska

Prof. Thierry Lejeune, MD PhD

Thierry Lejeune, MD PhD, Specialist in Physical and Rehabilitation Medicine
Head of the Physical and Rehabilitation Medicine Department, Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussels
Full Professor, Université catholique de Louvain, Belgium


Dr. Ehab Waly, PhD PT

Dr. Ehab Waly has PhD in Pediatric Physical Therapy from Cairo University in 2009. In 2016, Dr. Waly earned Master’s Degree in Clinical Gait Analysis from Salford University. Over the last 5 years, he has been director of 3D gait laboratory in Saudi Arabia. In addition to his clinical practice, he is an Assistant Professor at KAU and Cairo Universities.


Prof. Elena Ilieva, MD PhD,

Prof. Ilieva is Professor in Physical and Rehabilitation Medicine (PRM), Head of the Chair of PRM at the Medical University of Plovdiv, Bulgaria, Vice Dean of Medical Faculty, and Head of the Department of PRM at the University Hospital “Sv. Georgi”, Plovdiv, Bulgaria.
She is a National consultant to the Bulgarian Ministry of Health in the field of Medical rehabilitation. After graduating with a master´s degree in Medicine at the Medical University of Plovdiv in 1990, she specialized in PRM and was certified as a specialist in PRM in 1997. Became a full academy professor in 2013. She has been Fellow of the European Board of PRM since 2008. She has a Master’s degree in Health Management.
Prof Ilieva is Director of Programmes for postgraduate and undergraduate education in PRM of medical students and PRM trainees, physiotherapists, nurses, and of PhD students. She has been President of the National Board for examination and certification of medical doctors in PRM since 2012.
She was elected for two terms from 2007 to 2015 as a General Secretary of the European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM). Now Prof Ilieva is Chair of the Special Interest Scientific Committee in Shock wave therapy to ESPRM (Faculty at the first online course on SWT organized by the Euroepan PRM Board and ESPRM), member of Robotics in Rehabilitation Committee. She is a delegate to the PRM Section and Board to UEMS, National Manager, member of the Professional practice committee.
She is one of the promotors and member of the Executive Committee of Cochrane Rehabilitation, co-chair of the Education committee. She is member of the Education Committee of the International Society of PRM. Prof Ilieva is Chief editor of the Bulgarian Journal in PRM and member of the editorial boards of other international journals in the field.
Her fields of research are: musculoskeletal disorders: osteoarthritis, joint replacement, osteoporosis, overuse syndromes; extracorporeal shock wave therapy; neurological rehabilitation: stroke, cerebral palsy, spasticity. She has over 100 scientific publications, two monographs, co-author of 7 textbooks.


Sara Laxe, MD, PhD

Dr Laxe is a Physical and Rehabilitation Medicine doctor working at the Guttmann Institut in Barcelona in the Neurorehabilitation Department with a specific interest in the Brain Injury Rehabilitation Unit. She holds a Master Degree in Disability Evaluation and her PhD Research included the Development of the ICF TBI Core Sets.
She is a teacher at the Universitat Autonoma de Barcelona Master of Neurorehabilitation and she is part of different Scientific associations regarding PRM and Neurorehabilitation.


Prof dr hab. med. Marek Jóźwiak

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Ukończył Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej.
Główne zainteresowania naukowe: mózgowe porażenie dziecięce, rozwojowe zwichniecie stawu biodrowego, zagadnienie biodra bolesnego u dzieci, oraz biomechanika narządu ruchu i rozwoju funkcjonalnego człowieka.
Dotychczasowe publikacje obejmują zagadnienia patologii stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym, biomechaniki ruchu, wad wrodzonych.
Członek zarządu American Academy on Cerebral Palsy and Developmental Medicine.


Partnerzy

PARTNER KONFERENCJI


PARTNERZY


PATRONAT MEDIALNY


Kontakt

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20
02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska +48 881 091 323 milena.witkowska@med-media.pl