O konferencji

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uzdrowisko Konstancin mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. „ROBOTYKA I WIRTUALNA RZECZYWISTOSĆ W REHABILITACJI”, które odbędzie się 4-6 października w Uzdrowisku Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim oraz w Hotelu Marena w Międzywodziu.

Celem organizowanego Sympozjum jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z rozwojem robotyki, wirtualnej rzeczywistości i telemedycyny we współczesnej rehabilitacji. Sympozjum będzie stanowiło okazję do przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy i możliwości w zastosowaniu nowoczesnych technologii przy udziale wielu znamienitych gości z zagranicy i z Polski.

Wciąż przybywa nowych rozwiązań, nie sposób poznać samodzielnie wszystkie rodzące się możliwości, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dialogu i wymiany doświadczeń oraz informacji chcielibyśmy położyć nacisk na współpracę różnych środowisk zajmujących się tą dynamicznie rozwijająca się dziedziną. Wyrazem chęci podjęcia takiego dialogu i współpracy jest niniejsze Sympozjum na które serdecznie pragniemy Państwa zaprosić.

Data i miejsce:

4-6 października 2018

Marena Wellness & Spa
Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie

Dr hab. n. med. Jacek Durmała

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka

Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego, WUM

Dr Bogumił Korczyński

Prezes i Dyrektor Medyczny „Uzdrowiska Kamień Pomorski"

Program

1. Warsztat I: Diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo szkieletowego: część 1.

2. Warsztat II: Diagnostyka laboratoryjna chodu – możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej – prof. M.Jóźwiak i prof. Ehab Walyn.

3. Warsztat III: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo. dr B. Korczyński, doc. B. Tarnacka

16.00-16.45 Otwarcie Zjazdu

17.00-17.15 Prezes PTReh prof. J. Durmała: Rehabilitacja – gdzie dzisiaj jesteśmy?

Powitanie gości i uczestników

Koncert organowy oraz słowo wstępne o historii Kamienia.

18.00-19.00 Zebranie Zarządu Głównego PTReh
8.00-10.00 Walne Zebranie Członków PTReh.

Śniadanie z ekspertem:

1. Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – dr T. Krasuski (WUM, Warszawa)

2. Alternatywne metody leczenia spastyczności – doc. I. Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa)

3.Od bólu zapalnego po neuropatyczny w bólu krzyża – postępowanie – doc. B.Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie.

10.15-10.45 Wykład inauguracyjny:
Upper limb robotic assisted therapy after stroke – prof. Thierry Lejeune UCL, Louvaine, Belgia (25 min)

10.45-12.45 Sesja I
„Od biomechaniki chodu po robotykę”

1. Instrumentalne metody analiza chodu – prof. M. Syczewska (20 min)

2. Kliniczne metody analizy chodu – prof. M. Jóźwiak (20 min)

3. Biometry in rehabilitation – prof. Ehab Waly (20 min)

4. Metody oraz wykorzystanie biometrii w praktyce (rodzaje urządzeń) – Technomex (20 min)

5. Neuroplastyczność i podstawy elektrofizjologiczne do stosowania robotów – dr P. Tederko (10 min)

12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.15 Sesja II
„Robotyka i jej wykorzystanie w terapii chodu i funkcji kończyn górnych”

1. Kilka słów o historii robotyki – dr. J. Frasuńska (10 min)

2. Rodzaje systemów robotycznych i ich zastosowanie w praktyce – dr P. Turczyn (15 min)

3. Where are we now in robotics neurorehabilitation of gait in children – prof. Elena ILIEVA Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv. Bułgaria (20-25 min)

4. Dyskusja

14.15-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.40 Sesja III
„Robotyka z punktu widzenia zespoły rehabilitacyjnego”

1. Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia lekarza: kwalifikacja do terapii robotycznej oraz problemy, na jakie napotykamy – doc. B. Tarnacka (10 min)

2. Kwalifikacja do robotyki osób starszych (ocena wydolności) oraz jak wpływa robotyka na układ oddechowo-krążeniowy – doc. D. Szalewska (15 min)

3. Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia fizjoterapeuty. Na jakie problemy napotyka fizjoterapeuta – dr n. o zdr. Joanna Lipiec (15 min)

4. Wpływ robotyki na funkcje psychiczne – dr n. hum. Dorota Hołowienko (15 min)

5. Robotyka w chorobach neurologicznych u dzieci – prof. M. Łukowicz (15 min)

6. Terapia chodu przy pomocy robotów z perspektywy pacjenta – P. Marcin Sowik (15 min)

6. Dyskusja

16.40-17.00 Przerwa kawowa

17.00-17.30 Sesja posterowa

9.00-11.15 Sesja I
„Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość i jej zastosowanie w rehabilitacji”

1. Virtual and augmented reality in neurorehabilitation (definition and implications) – prof. Sara Laxe Brain Injury Unit, Guttmann Institut-Hospital for Neurorehabilitation, Barcelona, Hiszpania (25 min). Podejście wg EBM

2. Wykorzystanie metod komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej – mgr E. Paprot, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin-Jeziorna (20 min)

3. Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość w terapii zaburzeń ruchowych i czucia – doc. M.Krawczyk (IPiN, Warszawa) (20 min)

4. Wirtualna rzeczywistość w terapii zajęciowej – doc. dr hab. A.Bac (AWF, Kraków) (20 min)

5. Wirtualna rzeczywistość w oczach inżyniera – dr S. Paśko, prezentacja Politechniki Warszawskiej (20 min)

6. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w telerehabilitacji – doc. I. Sarzyńska-Długosz (15 min)

7. Dyskusja

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.15 Sesja II
„Doświadczenia własne w rehabilitacji przy użyciu VR i robotyki"

1. Prezentacje ośrodków, które zajmują się rehabilitacją chodu przy pomocy egzoszkieletów – (EKSO - Technomex; HAL – ConstanceCare; Re Walk – Modern-Reh; 45 min)

2. Doświadczenia Uzdrowiska Kamień Pomorski w rehabilitacji chorych na Lokomacie – (15 min)

3. Prezentacje firm i przypadków.

4. Dyskusja

12.45 Zakończenie i podsumowanie zjazdu. Rozdanie wyróżnień z sesji posterowej

13.30-14.00 Obiad na zakończenie

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

ORGANIZATORZY

Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Leczniczej Szpitala w Katowicach – Ochojcu


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka
Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Dr Bogumił Korczyński Prezes i Dyrektor Medyczny Zakładu Lecznictwa „Uzdrowisko Kamień Pomorski"


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Beata Tarnacka

Członkowie:
Marek Jóźwiak
Bogumił Korczyński
Barbara Dobies-Krześniak
Justyna Frasuńska
Paweł Turczyn
Piotr Tederko

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Jacek Durmała

Członkowie:
Jacek Głodzik
Jolanta Janowska-Fabianowicz
Małgorzata Łukowicz
Dariusz Jastrzębski
Marek Jóźwiak
Jerzy Kiwerski
Krzysztof Klukowski
Ireneusz Kowalski
Marek Krasuski
Krystyna Księżopolska-Orłowska
Jolanta Kujawa
Andrzej Kwolek
Piotr Majcher
Iwona Maciąg-Tymecka
Wiesław Rycerski
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Jolanta Taczała
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke

Rejestracja

Opłatę należy uiścić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915


Opłata obejmuje:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie konferencji
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczka, program
Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy

W ramach opłaty dla osoby towarzyszącej zapewniamy:

Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe i obiadowe


Zakwaterowanie w Hotelu Marena Wellness & Spa (liczba pokoi ograniczona)

Pojedynczy pokój (budynek główny Perła) Marena Wellness & Spa
(zakwaterowanie 2 doby, 4–6.10.2018 r.) — cena: 400,00 zł

Pojedynczy pokój (budynek Fala) Marena Wellness & Spa
(zakwaterowanie 2 doby, 4–6.10.2018 r.) — cena: 280,00 zł

Miejsce w pokoju 2-os standard TWIN (budynek Fala) Marena Wellness & Spa
(zakwaterowanie 2 doby 4–6.10.2018 r.) — cena: 190,00 zł


Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie złożonej do dnia 31.07.2018 zostanie zwrócone 100% opłat.


Warsztaty

Warsztaty będą odbywały się 4 października na terenie Uzdrowiska Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim.

Warsztat I: Diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo szkieletowego


Warsztat II: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu - możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej)

Prowadzący: Marek Jóźwiak i prof. Ehab Walyn
język wykładowy: angielski


Warsztat III: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo

Prowadzący: Dr Bogumił Korczyński i Doc. Beata Tarnacka


5 października zapraszamy Państwa na wyjątkowe śniadanie:
"Śniadanie z Ekspertami"
1. Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – dr T. Krasuski (WUM, Warszawa)
2. Alternatywne metody leczenia spastyczności – doc. I. Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa)
3. Od bólu zapalnego po neuropatyczny – postępowanie w bólach krzyża –doc. B.Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie

Partnerzy

Portfolio Item 2
Portfolio Item 2

Kontakt

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20
02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska +48 881 091 323 milena.witkowska@med-media.pl