O konferencji

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uzdrowisko Kamień Pomorski mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. „ROBOTYKA I WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W REHABILITACJI”, które odbędzie się 4-6 października w Uzdrowisku Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim oraz w Hotelu Marena w Międzywodziu.

Celem organizowanego Sympozjum jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z rozwojem robotyki, wirtualnej rzeczywistości i telemedycyny we współczesnej rehabilitacji. Sympozjum będzie stanowiło okazję do przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy i możliwości w zastosowaniu nowoczesnych technologii przy udziale wielu znamienitych gości z zagranicy i z Polski.

Wciąż przybywa nowych rozwiązań, nie sposób poznać samodzielnie wszystkie rodzące się możliwości, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dialogu i wymiany doświadczeń oraz informacji chcielibyśmy położyć nacisk na współpracę różnych środowisk zajmujących się tą dynamicznie rozwijająca się dziedziną. Wyrazem chęci podjęcia takiego dialogu i współpracy jest niniejsze Sympozjum na które serdecznie pragniemy Państwa zaprosić.

Data i miejsce:

4-6 października 2018

Marena Wellness & Spa
Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie

Dr hab. n. med. Jacek Durmała

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka

Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego, WUM

Dr Bogumił Korczyński

Prezes i Dyrektor Medyczny „Uzdrowiska Kamień Pomorski"

Program

1. Warsztat I: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu – możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej) – prof. M.Jóźwiak i prof. Ehab Walyn.
godz. (8.00–17.25)

Uwaga: w przerwie, w godz.10.45–12.15 odbędzie się: Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo (dla osób, które opłaciły udział w warsztacie II)

PROGRAM

2. Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo - dr B. Korczyński, doc. B. Tarnacka
godz. (10.45–12.15)

16.00-16.45 Otwarcie Zjazdu

17.00-17.15 Prezes PTReh prof. J. Durmała: Rehabilitacja – gdzie dzisiaj jesteśmy?

Powitanie gości i uczestników

Koncert organowy oraz słowo wstępne o historii Kamienia.

18.00-19.00 Zebranie Zarządu Głównego PTReh
8.00-10.00 Walne Zebranie Członków PTReh.

Śniadanie z ekspertem:

1. Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – dr T. Krasuski (WUM, Warszawa)

2. Alternatywne metody leczenia spastyczności – doc. I. Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa)

3.Od bólu zapalnego po neuropatyczny w bólu krzyża – postępowanie – doc. B.Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie.

10.15-10.45 Wykład inauguracyjny:
Upper limb robotic assisted therapy after stroke – prof. Thierry Lejeune UCL, Louvaine, Belgia (25 min)

10.45-12.45 Sesja I
„Od biomechaniki chodu po robotykę”

1. Instrumentalne metody analiza chodu – prof. M. Syczewska (20 min)

2. Kliniczne metody analizy chodu – prof. M. Jóźwiak (20 min)

3. Biometry in rehabilitation – prof. Ehab Waly (20 min)

4. Metody oraz wykorzystanie biometrii w praktyce (rodzaje urządzeń) – wykład sponsorowany (20 min)

5. Neuroplastyczność i podstawy elektrofizjologiczne do stosowania robotów – dr P. Tederko (10 min)

12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.15 Sesja II
„Robotyka i jej wykorzystanie w terapii chodu i funkcji kończyn górnych”

1. Kilka słów o historii robotyki – dr. J. Frasuńska (10 min)

2. Rodzaje systemów robotycznych i ich zastosowanie w praktyce – dr P. Turczyn (15 min)

3. Where are we now in robotics neurorehabilitation of gait in children – prof. Elena ILIEVA Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv. Bułgaria (20-25 min)

4. Dyskusja

14.15-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.40 Sesja III
„Robotyka z punktu widzenia zespoły rehabilitacyjnego”

1. Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia lekarza: kwalifikacja do terapii robotycznej oraz problemy, na jakie napotykamy – doc. B. Tarnacka (10 min)

2. Kwalifikacja do robotyki osób starszych (ocena wydolności) oraz jak wpływa robotyka na układ oddechowo-krążeniowy – doc. D. Szalewska (15 min)

3. Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia fizjoterapeuty. Na jakie problemy napotyka fizjoterapeuta – dr n. o zdr. Joanna Lipiec (15 min)

4. Wpływ robotyki na funkcje psychiczne – dr n. hum. Dorota Hołowienko (15 min)

5. Robotyka w chorobach neurologicznych u dzieci – prof. M. Łukowicz (15 min)

6. Terapia chodu przy pomocy robotów z perspektywy pacjenta – P. Marcin Sowik (15 min)

6. Dyskusja

16.40-17.00 Przerwa kawowa

17.00-17.30 Sesja posterowa

9.00-11.15 Sesja I
„Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość i jej zastosowanie w rehabilitacji”

1. Virtual and augmented reality in neurorehabilitation (definition and implications) – prof. Sara Laxe Brain Injury Unit, Guttmann Institut-Hospital for Neurorehabilitation, Barcelona, Hiszpania (25 min). Podejście wg EBM

2. Wykorzystanie metod komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej – mgr E. Paprot, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin-Jeziorna (20 min)

3. Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość w terapii zaburzeń ruchowych i czucia – doc. M.Krawczyk (IPiN, Warszawa) (20 min)

4. Wirtualna rzeczywistość w terapii zajęciowej – doc. dr hab. A.Bac (AWF, Kraków) (20 min)

5. Wirtualna rzeczywistość w oczach inżyniera – dr S. Paśko, prezentacja Politechniki Warszawskiej (20 min)

6. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w telerehabilitacji – doc. I. Sarzyńska-Długosz (15 min)

7. Dyskusja

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.15 Sesja II
„Doświadczenia własne w rehabilitacji przy użyciu VR i robotyki"

1. Prezentacje ośrodków, które zajmują się rehabilitacją chodu przy pomocy egzoszkieletów – wykład sponsorowany (45 min)

2. Doświadczenia Uzdrowiska Kamień Pomorski w rehabilitacji chorych na Lokomacie – (15 min)

3. Prezentacje firm i przypadków.

4. Dyskusja

12.45 Zakończenie i podsumowanie zjazdu. Rozdanie wyróżnień z sesji posterowej

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

ORGANIZATORZY

Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Leczniczej Szpitala w Katowicach – Ochojcu


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka
Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Dr Bogumił Korczyński Prezes i Dyrektor Medyczny Zakładu Lecznictwa „Uzdrowisko Kamień Pomorski"


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Beata Tarnacka

Członkowie:
Marek Jóźwiak
Bogumił Korczyński
Barbara Dobies-Krześniak
Justyna Frasuńska
Paweł Turczyn
Piotr Tederko

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Jacek Durmała

Członkowie:
Jacek Głodzik
Jolanta Janowska-Fabianowicz
Małgorzata Łukowicz
Dariusz Jastrzębski
Marek Jóźwiak
Jerzy Kiwerski
Krzysztof Klukowski
Ireneusz Kowalski
Marek Krasuski
Krystyna Księżopolska-Orłowska
Jolanta Kujawa
Andrzej Kwolek
Piotr Majcher
Iwona Maciąg-Tymecka
Wiesław Rycerski
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Jolanta Taczała
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke

Rejestracja

Opłatę należy uiścić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915


Opłata obejmuje:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie konferencji
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczka, program
Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy, kolację (piątek, 5.10.)

W ramach opłaty dla osoby towarzyszącej zapewniamy:

Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe i obiadowe


Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie złożonej do dnia 31.07.2018 zostanie zwrócone 100% opłat.

Streszczenia

Zasady nadsyłania streszczeń

Streszczenia prac (posterowych) w języku polskim należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres organizatora: milena.witkowska@med-media.pl


Tematyka prac:

Ogólna (wg programu Sympozjum)
Należy wskazać tematykę swojej pracy.


Termin nadsyłania: do 9 września 2018 roku. Prace należy przesłać w następującej postaci:

1. Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wierszami 1,5.
2. Objętość: od 580 do 2500 znaków łącznie ze spacjami.
3. Streszczenie nie może zawierać zdjęć, rysunków, wykresów ani tabel.
4. Streszczenie pracy musi zawierać:
- imię i nazwisko oraz afiliacje autora/autorów,
- tytuł pracy w języku polskim,
- wstęp,
- cel,
- materiał i metody,
- wyniki,
- dyskusję,
- wnioski.


Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego.

Prace niespełniające powyższych wymogów edytorskich oraz merytorycznych, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, tj. po 9 września 2018 roku, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad.

Potwierdzenie kwalifikacji pracy do prezentacji zostanie przesłane autorom do 21 września 2018 r. Warunkiem prezentacji w sesji posterowej jest rejestracja udziału XIX SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

Warsztaty

Warsztaty będą odbywały się 4 października na terenie Uzdrowiska Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim.


Warsztat I: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu - możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej) (8.00 – 17.25)

Język wykładowy: angielski

Speakers:

Dr Ehab Walyn PhD PT
MSc Clinical Gait Analysis – UK

Prof. Marek Jóźwiak MD PhD
Biomechanics and Gait Laboratory Department of Pediatric Orthopedics and Rehabilitation

K. Marcinkowski
Medical University Poznan, Poland

Objectives:

1. To know basic requirements of functional walking
2. To identify primary and secondary gait deviations
3. To select proper exercises during gait training
4. To prescribe efficient orthosis matching gait deviations

Program:

8:00 - 9:00 Kinematics of gait cycle | Lecture
9.00 – 9:45 Kinetics of gait cycle | Lecture
9:45 – 10.45 Muscle activities during gait | Lecture
10.45 – 12.15 Przerwa - kawowa (Uwaga: w przerwie, w godz.10.45–11.15 odbędzie się: Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo [dla osób, które opłaciły udział w warsztacie II])
12.15 – 13.15 Gait analysis based on impairment focused rehabilitation | Lecture
13.15 – 14.15 Clinical gait analysis based on 2-D video recording | Lecture
14.15 – 15.15 Therapeutic decision making process based on gait analysis | Workshop
15:15 – 15:45 Przerwa - obiad
15:45 – 16:05 Case study (I) Child with bilateral spastic cerebral palsy | Video presentation
16:05 – 16:25 Case study (II) Cerebral palsy – botuline toxin injection | Video presentation
16:25 – 16:45 Case study (III) Adolescent with dyskinesia | Video presentation
16:45 – 17.05 Case study (IV) Patient with stroke | Video presentation
17.05 – 17.25 Case study V Cerebral palsy – rotational problems | LectureWarsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo (10.45–12.15)

Prowadzący: Dr Bogumił Korczyński i Doc. Beata Tarnacka5 października zapraszamy Państwa na wyjątkowe śniadanie:
"Śniadanie z Ekspertami"

1. Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – dr T. Krasuski (WUM, Warszawa)
2. Alternatywne metody leczenia spastyczności – doc. I. Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa)
3. Od bólu zapalnego po neuropatyczny – postępowanie w bólach krzyża –doc. B.Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie

Partnerzy

Kontakt

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20
02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska +48 881 091 323 milena.witkowska@med-media.pl